mavoi satum youtube מבוי סתום בפייסבוק  
 
Under construction תרומות מבוי סתום ליצירת קשר  
מבוי סתום למען מסורבות גט ועגונות
 
מאמר השבוע
 

ב28/5/15 עתר ארגון
"מבוי סתום" לבג"צ
בשמה של אילנה-
מסורבת גט שערעורה
רובץ לפתחו של בית הדין
הגדול ואינו מטופל
עקב חוסר בדיינים
קיימים ואי מינוי חדשים,
ודורש להורות לבית
הדין הגדול לדון
בתיקה של אילנה
או להכריע לגופו
של הערעור 
להמשך לחצו
כאן 

 
     
     
 
פסק דין מהפכני - גט לאשה שבעלה נמצא בתרדמת!
 
     
 
ארגון מבוי סתום, פועל למען נשים מסורבות גט ועגונות בגישה המשלבת טיפול אישי ופרטני יחד עם מהלכים ציבוריים לשינוי חברתי רחב. ברמה האישית מושיט 'מבוי סתום' יד תומכת לנשים עגונות הנמצאות במצוקה ומציע להן מגוון שירותים: ייעוץ וייצוג משפטי, תמיכה נפשית, ליווי אישי ותכניות העצמה ותרפיה. ברמה הציבורית, חותר מבוי סתום לפתרון ולמניעת בעיית סרבנות הגט, באמצעות קידום פתרונות הלכתיים ושינויי חוקי הנישואין והגירושין בישראל, יצירת לובי אזרחי, פיתוח רשת של קשרים אסטרטגיים, העלאת קמפיינים למודעות ציבורית, חתירה לשינויי דפוסי עבודה בתוך בתי הדין הרבניים, עידוד הקמת בתי דין פרטיים ופעילות למען מינוי דיינים ראויים. 'מבוי סתום' שואף לחברה ישראלית הוגנת יותר, שבה נשים הרוצות להתגרש לא תיתקלנה עוד במבוי סתום ובאטימות לב.
פניות של נשים מסורבות גט ו/או עגונות  
נא לפנות לרותי sw@mavoisatum.org או בנייד 052-4292789
סניף באר שבע - מסל"ן 08-6421313

לייעוץ לעריכת הסכמי קדם נישואים, ניתן לפנות  mavoisatum@mavoisatum.org או בטל: 02-6712282  
נשים מסורבות גט ו/או עגונות המעוניינות בתמיכה נפשית ובייעוץ משפטי
נא לפנות לרותי בדוא"ל או בנייד 052-4292789
סניף באר שבע - מסל"ן 08-6421313
 
     
  חדשות ועדכונים  
 
 
     
     
 

טופס לנשים פונות

לנשים פונות לקבלת

יעוץ או סיוע נא למלא

טופס פנייה.

 
     
     
 
כל מה שרצית לדעת
מידע בנושאים: עגינות, סרבנות גט, סמכויות בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים ופתרונות אפשריים
להמשך..
כל מה שרצית לדעת
 
     
     
 
הבלוף הגדול של בתי הדין הרבניים
לאחר שנים שבתי הדין מכחישים באופן סדרתי, בסיוע נתונים שקריים, את הסחבת בתיקי גירושין - יצא המרצע מן השק: 45 אלף תיקים. ע
להמשך..
הבלוף הגדול של בתי הדין הרבניים
 
     
     
 
בעקבות העתירה שלנו לבג"ץ מונו דיינים לבית הדין הרבני
להמשך..
 
     
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים
דוא"ל mavoisatum@mavoisatum.org | טלפון 02-6712282 | פקס 02-6711314